Zuurstof bij waterongevallen

Water is het medium dat voor veel pret en vertier zorgt.
De mens heeft zich de kunst machtig gemaakt om zich vrij te kunnen bewegen in het water, en doet dit dan ook met enige regelmaat op diverse manieren en tijdens diverse sporten op alle denkbare plaatsen.
Helaas gaat dit niet altijd goed en zijn ongevallen hoe goed we ons er ook op voorbereiden niet te vermijden. Gelukkig zijn veel mensen in staat om een drenkeling hulp te bieden, helaas bestaat de hulp vaak alleen uit de handeling om het slachtoffer het uit het water te halen, nu is dit een primaire taak.

drenkeling

Nu kan de tijdsduur dat men wacht op een ambulance veel effectiever worden benut, door direct te starten met zuurstof toediening, dit is de beste behandeling die een slachtoffer kan krijgen, omdat dit er voor zorgt dat schade aan de weefsels minder snel kan optreden, en bij de juiste behandeling het risico van “second drowning” verminderd.

TSH-opleidingen bied u daarom de volgende cursus

Zuurstof eerste hulp bij waterongevallen

Deze cursus, zuurstof eerste hulp bij waterongevallen, is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen, en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht.

Cursusdoel

Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerst hulp bij verdenking van een ( bijna ) verdrinking.

Start typing and press Enter to search