Slide

BHV

De cursus BHV is sinds 1994 verplicht voor het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Volgens de Arbo-wet is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van klanten, bezoekers en medewerkers. Dat betekent dat elk bedrijf minimaal één persoon moet aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Het aantal BHV’ers is onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf of de instantie. Bedrijven of instanties zonder BHV’er kunnen van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Bovendien lopen ze het risico dat verzekeringsmaatschappijen geen schadevergoedingen uitkeren.

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker, gezien de verantwoordelijkheden die in het kader van de Arbo-wetgeving voor werkgever en werknemer zijn vastgelegd. Als zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om adequate hulp te verlenen, waardoor persoonlijk letsel en schade tot een minimum worden beperkt. Er is dus alle reden om een preventiebeleid op te zetten en de bedrijfshulpverlening goed te regelen.

Bij de cursus BHV gaat het om 4 modules nl.:

  • Levensreddend handelen
  • Brandbestrijding
  • Evacuatie
  • Communicatie

TSH biedt u de BHV opleiding zowel basis als Herhaling.

Voorkennis:

  • Basis geen
  • Herhaling geldig BHV certificaat
  • Opleidingsduur:
  • Basis 16 uur
  • Herhaling 8 uur
  • Aantal deelnemers:Maximaal 15

Start typing and press Enter to search